Welkom bij huisartsenpraktijk Smid

De missie van onze praktijk is het bieden van toegankelijke, laagdrempelige en persoonsgerichte zorg met als motto: moderne zorg op menselijke maat. Graag investeren we in een duurzame relatie met u als onze patiënt(e), waarbij het belangrijk is uw (medische) achtergronden goed te kennen, zodat we samen met u kunnen bespreken hoe uw klacht het best kan worden behandeld.

 

De praktijk is sinds 1994 gevestigd in Voorburg en is in 2006 verhuisd naar een nieuw pand aan de Savallelaan in Voorburg. In dit gebouw bevinden zich nog 3 andere huisartsenpraktijken en een apotheek.

Twee parttime assistentes staan u graag als eerste, telefonisch of aan de balie, te woord. In de praktijk werken twee huisartsen, Gerard Smid als praktijkhouder en Lysanne de Wijs als vaste waarnemer. De praktijk is ook een opleidingsplek voor huisartsen in opleiding.

Daarnaast is er  bijzondere aandacht voor hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, longziekten, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De aan de praktijk verbonden verpleegkundigen worden hiervoor ingezet.

 

Sinds 2013 neemt de praktijk deel aan de NHG-accreditering, hetgeen een goede methode is voor continue verbetering van de huisartsgeneeskundige zorg. Het aan de praktijk toegekende keurmerk staat voor een gerechtvaardigd vertrouwen, dat de patiënten mogen hebben in de geleverde zorg.