NHG-accreditatie

Sinds 2013 neemt de praktijk deel aan de NHG-accreditering, hetgeen een goede methode is voor continue verbetering van de huisartsgeneeskundige zorg. Het aan de praktijk toegekende keurmerk staat voor een gerechtvaardigd vertrouwen, dat de patiënten mogen hebben in de geleverde zorg.