Praktijkverpleegkundigen

Spreekuren praktijkondersteuners

De praktijkondersteuners in de praktijk richten zich vooral op patiëntenzorg aan mensen met chronische ziekten, zoals astma, chronische bronchitis, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Ook zijn er spreekuren voor patiënten met psychische problemen. Uiteraard staat dit alles onder toezicht en verantwoordelijkheid van de arts. Na verwijzing van de huisarts kunnen afspraken voor deze spreekuren telefonisch gemaakt worden bij de praktijkassistente op werkdagen van 08.00 uur tot 13.00 uur.
 

Lianne Kelder is onze praktijkverpleegkundige-somatiek. Zij verzorgt spreekuren voor patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of longziekten (astma/ COPD) en doet stoppen met roken begeleiding. Zij is op woensdag aanwezig in de praktijk. 

Lianne Kelder, Praktijkondersteuner-Somatiek (POH-S)

Laura a Campo is onze praktijkondersteuner-GGZ. Zij verzorgt wekelijks de spreekuren voor patiënten met psychische en/of sociale problemen.

Laura a Campo, Praktijkondersteuner-GGZ (POH-Geestelijke Gezondheidszorg)

Hannah Folten is voor de praktijk werkzaam in de ouderenzorg. Dit betekent dat zij op verzoek van de huisarts ouderen thuis bezoekt om met hen te bespreken of er specifieke problemen zijn die aandacht nodig hebben. In goed overleg met de oudere en  met de huisarts bespreekt zij vervolgens welke vervolgacties mogelijk zijn. Huisbezoeken door Hannah kunnen via de assistente aangevraagd worden. 

Hannah Folten , Praktijkondersteuner Ouderenzorg/wijkverpleegkundige