Spreekuur

Iedere werkdag zijn er meerdere spreekuren. U wordt vriendelijk verzocht hiervoor  de praktijk te bellen tussen 08.00 uur en 14.00 uur .Voor dringende zaken na 14.00 uur, graag gebruik maken van menukeuze 1.
Voor een consult reserveren wij 15 minuten per klacht. Indien u meerdere vragen of klachten heeft, wilt u dit dan alvast aangeven bij de praktijkassistente? Zo kan hier rekening mee gehouden worden bij de planning van de agenda.

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.  Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Voor vragen waar advies van de huisarts nodig is, zal zij overleggen met de huisarts en u daarna terugbellen.

Bij het maken van een afspraak zal de praktijkassistente over het algemeen vragen naar de reden van uw contact. De praktijkassistente is opgeleid om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw vragen of klachten. De praktijkassistente is, evenals de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
 

Huisbezoeken
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.Indien het enigszins mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk, omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.
 

Spreekuur praktijkverpleegkundigen
De praktijkverpleegkundigen in de praktijk richten zich vooral op patiëntenzorg aan mensen met chronische ziekten, zoals astma, chronische bronchitis, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Ook zijn er spreekuren voor patiënten met psychische problemen. Uiteraard staat dit alles onder toezicht en verantwoordelijkheid van de arts. Na verwijzing van de huisarts kunnen afspraken voor deze spreekuren telefonisch gemaakt worden bij de praktijkassistente op werkdagen van 08.00 uur tot 13.00 uur .